Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Portal - Warszawa i Poznań!

ZAKAŻENIA PRZEWODU POKARMOWEGO CZ. II

Do zakażeń wirusowych występujących po wszystkich rodzajach przeszczepu narządowego należy zapalenie jelit spowodowane przez CMV, najczęściej w przebiegu uogólnionej postaci choroby (11). Występują bóle brzucha, biegunka i krwawienia spowodowane owrzodzeniami na całym odcinku przewodu pokarmowego. Zakażenie wirusem HSV może być przyczyną owrzodzeń i krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. W leczeniu swoistym jak w innych postaciach choroby stosuje się gancyklowir i acyklowir.

Zakażenia grzybicze wywołane przez szczepy Candida rozwijają się zwykle po długim stosowaniu leków przeciwbakteryjnych. Zmiany kliniczne dotyczą najczęściej przełyku, chociaż w zaawansowanej postaci choroby mogą wystąpić w obrębie całego przewodu pokarmowego. Po przeszczepieniu wątroby, we wczesnym okresie pooperacyjnym kandydiaza przewodu pokarmowego może być częścią układowej progresywnej postaci choroby (17, 20). Zwykle wymagane jest leczenie ogólne, w którym flukonazol zastąpił amfoterycynę B.

Wśród bezobjawowych zakażeń, które mogą występować u biorcy i o których często się zapomina, jest zakażenie pierwotniakowe Strongyloides stercoralis. W Polsce występuje u osób, które przebywały na terenach endemicznych (południe USA, południowa Ameryka, Azja płd. i Afryka płn.). U chorych po przeszczepieniu nerki może rozwinąć się ciężka pełnoobjawo- wa postać choroby z zapaleniem błony śluzowej jelita, krwotocznym zapaleniem płuc i zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym (35). W leczeniu stosuje się tiabendazol w dawce 1,5 g dwa razy na dobę, w uogólnionej postaci zakażenia przez 7 dni lub dłużej.

Jest najczęściej występującym powikłaniem septycznym (30 – 80%) po przeszczepieniu nerki (22, 27), ale problem dotyczy także innych przeszczepów narządowych. Choroba w początkowym okresie przebiega często bez- objawowo. Rozwojowi zakażenia sprzyjają wiek chorego, nawracające zakażenia układu moczowego przed przeszczepieniem narządu, zwłaszcza u chorych z renuKsem pciicr£uwvj-mocŁov/o

Ze względu na różne nasilenie, przebieg i następstwa zwykle rozróżnia się dwie postacie zakażeń po przeszczepieniu nerki:

– 1. Zakażenie wczesne występujące w okresie pierwszych 3-4 miesięcy po przeszczepieniu nerki, związane z zakażeniem miąższu nerki, często od- miedniczkowym zapaleniem nerki, powikłane rozwojem posocznicy.

– 2. Zakażenie późne, występujące po upływie 5-6 miesięcy po przeszczepieniu, gdy zapalenie jest często ograniczone do błony śluzowej pęcherza.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.