Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Portal - Warszawa i Poznań!

ZAKAŻENIA W KARDIOCHIRURGII CZ. II

Różnicowanie zapalenia wsierdzia na podstawie etiologii i obecności procesu na naturalnych czy sztucznych zastawkach uwzględnia różnice w postaci klinicznej, leczeniu i rokowaniu. Częstość występowania choroby po operacji zastawek wynosi 1 – 9% (3, 31) w Instytucie Kardiologii w Warszawie w latach 1983-1989 stanowiła 3% (31).

Patogeneza. W rozwoju choroby, w całym zespole czynników ryzyka najistotniejsze są zmiany organiczne na naturalnych zastawkach i obecność drobnoustrojów w łożysku naczyniowym. Na uszkodzonej powierzchni zastawek łatwo dochodzi do agregacji płytek i odkładania się włóknika, co stwarza odpowiednie środowisko dla przylegania i osiedlania się drobnoustrojów. W ten sposób z masy bakteryjnej, włóknika, płytek i innych składników morfotycz- nych krwi powstają wegetacje bakteryjne. Bakterie w obrębie wegetacji są chronione przed działaniem komórek fagocytujących. W procesie gojenia wegetacje są częściowo fagocytowane, ulegają zwłóknieniu i czasami zwapnieniom, co powoduje trwałe zmiany destrukcyjne.

Wegetacje są zwykle umiejscowione po stronie przedsionkowej zastawek przedsionkowo-komorowych i po stronie komorowej zastawki aortalnej. W tkance powstają nacieki zapalne często z obecnością zmian ropnych płatki zastawki ulegają zniszczeniu i łatwo perforacji, wokół pierścienia zastawki rozwijają się mikroropnie. W powikłanej postaci choroby powstaje ropień w przegrodzie lub ścianie serca oraz przetoki z wtórnym zajęciem osierdzia (2, 27).

Prawie każda choroba powodująca zmiany organiczne w sercu może być czynnikiem ryzyka zapalenia wsierdzia. W przeszłości infekcyjne zapalenie wsierdzia występowało najczęściej w przebiegu wady zastawki mitralnej i zastawki aortalnej, spowodowanych gorączką reumatyczną. Do istotnych czynników ryzyka należą: wady wrodzone, choroby degeneracyjne serca o etiologii niezapalnej, wszczepienie rozrusznika i wypadanie płatka zastawki mitralnej u młodych zdrowych osób (28). Odrębną grupę ryzyka stanowią chorzy z długotrwałym pozostawieniem cewnika w żyle środkowej, chorzy w immuno- supresji, z niewydolnością nerek, leczeni hemodializami i chorzy poddani inwazyjnej diagnostyce serca i naczyń.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.