ZAKAŻENIA BRZUSZNE CZ. II

Wirusowe zapalenie wątroby (HBV i CMV) nie występuje częściej niż po przeszczepieniu innych narządów, ale jest chorobą o ciężkim przebiegu klinicznym, złym rokowaniu i dużej śmiertelności (17).

Zakażenia po przeszczepieniu trzustki. Rozwijają się wtórnie do zmienionych warunków patofizjologicznych wydzielania trzustkowego i powikłań chirurgicznych. Ostre zapalenie trzustki, często związane z niedokrwieniem i urazem operacyjnym, rozwija się we wczesnym okresie, 1-2 tygodnie po przeszczepieniu. Czynność wydzielnicza trzustki jest zachowana, a zejściem choroby zwykle jest ropień trzustki (33). W ciężkiej postaci konieczne jest usunięcie przeszczepu. W późniejszym okresie, 6-10 tygodni po przeszczepieniu ropień trzustki związany najczęściej z uszkodzeniem czynności wydzielniczej, rozwija się w przebiegu przewlekłej reakcji odrzucania lub po przebytym zapaleniu CMV (1, 10). Przetoka w miejscu zespolenia przeszczepu z jelitem lub pęcherzem moczowym może być przyczyną ropnia okołotrzustkowego lub wewnątrzbrzusznego o innym umiejscowieniu.

Zakażenia po przeszczepieniu innych narządów. Septyczne powikłania brzuszne po przeszczepieniu nerki występują bardzo rzadko w porównaniu z innymi narządami. Ropień okołonerkowy jest zwykle powikłaniem krwiaka ropnie o innym umiejscowieniu rozwijają się łatwiej po powtórnej operacji lub są związane z przetoką moczową.

Po przeszczepieniu serca zakażenia brzuszne występują rzadko, ale ich przebieg jest ciężki i rokowanie zwykle złe. Ostre krwotoczne zapalenie trzustki może rozwinąć się we wczesnym okresie pooperacyjnym, nawet bez powikłań związanych z przeszczepionym narządem (5). Innym powikłaniem w tym okresie jest ostre zapalenie otrzewnej spowodowane martwicą ściany, a nawet perforacją jelita grubego. Pierwotną przyczyną może być ostre niedokrwienie śródoperacyjne na tym poziomie przewodu pokarmowego (18).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *