Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Portal - Warszawa i Poznań!

ZAKAŻENIA BRZUSZNE CZ. II

Wirusowe zapalenie wątroby (HBV i CMV) nie występuje częściej niż po przeszczepieniu innych narządów, ale jest chorobą o ciężkim przebiegu klinicznym, złym rokowaniu i dużej śmiertelności (17).

Zakażenia po przeszczepieniu trzustki. Rozwijają się wtórnie do zmienionych warunków patofizjologicznych wydzielania trzustkowego i powikłań chirurgicznych. Ostre zapalenie trzustki, często związane z niedokrwieniem i urazem operacyjnym, rozwija się we wczesnym okresie, 1-2 tygodnie po przeszczepieniu. Czynność wydzielnicza trzustki jest zachowana, a zejściem choroby zwykle jest ropień trzustki (33). W ciężkiej postaci konieczne jest usunięcie przeszczepu. W późniejszym okresie, 6-10 tygodni po przeszczepieniu ropień trzustki związany najczęściej z uszkodzeniem czynności wydzielniczej, rozwija się w przebiegu przewlekłej reakcji odrzucania lub po przebytym zapaleniu CMV (1, 10). Przetoka w miejscu zespolenia przeszczepu z jelitem lub pęcherzem moczowym może być przyczyną ropnia okołotrzustkowego lub wewnątrzbrzusznego o innym umiejscowieniu.

Zakażenia po przeszczepieniu innych narządów. Septyczne powikłania brzuszne po przeszczepieniu nerki występują bardzo rzadko w porównaniu z innymi narządami. Ropień okołonerkowy jest zwykle powikłaniem krwiaka ropnie o innym umiejscowieniu rozwijają się łatwiej po powtórnej operacji lub są związane z przetoką moczową.

Po przeszczepieniu serca zakażenia brzuszne występują rzadko, ale ich przebieg jest ciężki i rokowanie zwykle złe. Ostre krwotoczne zapalenie trzustki może rozwinąć się we wczesnym okresie pooperacyjnym, nawet bez powikłań związanych z przeszczepionym narządem (5). Innym powikłaniem w tym okresie jest ostre zapalenie otrzewnej spowodowane martwicą ściany, a nawet perforacją jelita grubego. Pierwotną przyczyną może być ostre niedokrwienie śródoperacyjne na tym poziomie przewodu pokarmowego (18).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.