Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Portal - Warszawa i Poznań!

Czy rzeczywiście żyjemy dłużej?

Odpowiedź wydaje się stosunkowo prosta. Z całą pewnością człowiek współczesny żyje dłużej. Spróbujmy sformułować to samo pytanie w trochę zmienionej formie. Czy człowiek z czasów starożytnych lub z wieków średnich, po przejściu przez okres dojrzewania i dojrzałości, powiedzmy, człowiek, który osiągnął pięćdziesiątkę, żył dłużej lub krócej od osobnika nam współczesnego?

Na tak sformułowane pytanie, z pewnością nie znajdziemy prostej odpowiedzi. Opierając się na dostępnym materiale statystycznym można udowodnić, że różnice te są minimalne.

Dane te wykazują, że czas przeżycia osobnika, który osiągnął pięćdziesiątkę przy końcu XVII wieku wynosił około 22 lat. Dwieście lat później, „statystyczny” człowiek pięćdziesięcioletni ma szansę przeżyć 25 lat. Jak więc wyraźnie widać, różnice dotyczące długotrwałości życia ludzkiego po osiągnięciu pewnego wieku prawie że nie istnieją. Szereg naukowców wręcz twierdzi, że statystyczny czas życia po osiągnięciu pewnego wieku ulega stopniowemu skróceniu. Nie podlega na przykład dyskusji, że Żydzi amerykańscy zamieszkali w Nowym Jorku, począwszy od roku 1940, żyją krócej niż ich pobratymcy żyjący w Europie kilka wieków wcześniej. Wyjaśnienie tego zjawiska, ma szereg powiązań z powstaniem nowych nieznanych kiedyś chorób. Typowym przykładem są choroby naczyniowo-sercowe atakujące ludzi w okresie dojrzałości i w okresie wczesnej starości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.