Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Portal - Warszawa i Poznań!

Laryngolog przyjmuje w Łodzi

W Łodzi, w Polsce, laryngologów jest wielu. Specjaliści od chorób gardła, nosa i uszu przyjmują niejedną osobę. Wielu ekspertów zajmuje się leczeniem, działa na rzecz pacjentów i ma dla nich szeroką ofertę. Niejeden pacjent szuka pomocy…

ZAPALENIE WSIERDZIA

Po wszczepieniu sztucznych zastawek i innych protez w operacjach naprawczych wad serca sama obecność protezy wewnątrzsercowej jest głównym czynnikiem ryzyka zapalenia wsierdzia. Procesem zapalnym częściej jest objęta sztuczna zastawka…

Świadomy wybór drogi życiowej

Pełny wykaz wszystkich form instytucji prowadzących pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą oraz szczegółowe omówienie ich działalności jest zawarte w pracach R. Wroczyńskiego: Wychowanie poza szkołą. Warszawa 1968 i K. Przecławskiego:…

Wychowanie a nerwica – dalszy opis

Powróćmy teraz znów do dzieciństwa, do rodziny Andrzeja, w której reprezentantem surowych zasad wychowawczych był ojciec. ANDRZEJ mieszkał z rodziną w małym miasteczku Miał starszą o dwa lata siostrę i o cztery lata młodszego brata. Ojciec…

Czym jest pamięć uczuć

Nie tylko wrażenia, to jest odzwierciedlenie poszczególnych cech przedmiotów, ale i spostrzeżenia całych przedmiotów wywołują mniej lub bardziej wyraźne uczucia. Szczególnie silne występują uczucia wobec ludzi i przedmiotów, z którymi…

ZAKAŻENIA BRZUSZNE CZ. II

Wirusowe zapalenie wątroby (HBV i CMV) nie występuje częściej niż po przeszczepieniu innych narządów, ale jest chorobą o ciężkim przebiegu klinicznym, złym rokowaniu i dużej śmiertelności (17).