Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Portal - Warszawa i Poznań!

Pokawałkowanie wiedzy o człowieku

Preferencja techniki i chemii powoduje, że chory często staje się kłopotliwym dodatkiem do skomplikowanej aparatury. obiektem manipulacji lekarzy instrumentalistów. Rosnąca dominacja techniki, w jej coraz bardziej złożonej postaci, spycha…

Młodzież czuje się samotna

Potrzeba samodzielności nie znajduje od razu odpowiednich dróg dla swego wyrażenia i realizacji. Młodociany pragnie, aby go traktować jako dorosłego, czuje się skrępowany opieką i nakazami dorosłych, zwłaszcza gdy mu się wydaje, że jest to…

Ciało ludzkie a ciepło

Przede wszystkim na myśl przychodzi ciepło. Ciepło przynoszone za pomocą przewodnictwa, czyli drgań atomów ciała stałego, ale także przekazywane fotonami promieniowania podczerwonego. Dla obu rodzajów niszczącego działania skóra nie…