ZAKAŻENIA JAMY BRZUSZNEJ

Zakażenia jamy brzusznej mogą mieć różną postać kliniczną i zróżnicowane umiejscowienie z zajęciem jamy otrzewnej i położonych w niej narządów oraz przestrzeni zaotrzewnowej. Niezależnie od postaci klinicznej należą one do typowych zakażeń chirurgicznych, najczęściej ostrych, wymagających leczenia operacyjnego i (lub) rozwijających się po leczeniu operacyjnym.

Czytaj dalej ZAKAŻENIA JAMY BRZUSZNEJ

Dzieci, które moczą się w nocy

Pamiętam obszerny artykuł, zamieszczony swego czasu w „Kulturze”, w którym profesor Aleksander Michajlik udowadniał, że coś takiego, jak cieki, a przynajmniej ich szkodliwe promieniowanie – nie istnieje. Kłaniam się panu, panie profesorze, ciekawe, jakby pan powyższy przypadek skomentował, jakie pokrętne rozumowanie uruchomił, aby dalej bronić swojej tezy.

Czytaj dalej Dzieci, które moczą się w nocy

Pokawałkowanie wiedzy o człowieku

Preferencja techniki i chemii powoduje, że chory często staje się kłopotliwym dodatkiem do skomplikowanej aparatury. obiektem manipulacji lekarzy instrumentalistów. Rosnąca dominacja techniki, w jej coraz bardziej złożonej postaci, spycha na drugi plan w procesie kształcenia lekarzy człowieka i jego oczekiwania. Równocześnie u studentów wydziałów medycznych obserwujemy malejące zainteresowanie postawami prospołecznymi”.

Czytaj dalej Pokawałkowanie wiedzy o człowieku

ZAPALENIE KRWIOPOCHODNE KOŚCI U DOROSŁYCH CZ. II

Leczenie zachowawcze polega na leżeniu i unieruchomieniu w opatrunku gipsowym i ogólnym stosowaniu antybiotyków co najmniej przez 6 tygodni. W przypadku poprawy klinicznej i radiologicznej leczenie należy kontynuować przez następne 6 tygodni. Pozostałe przypadki wymagają leczenia operacyjnego, polegającego na doszczętnym usunięciu zmian do granicy zdrowej tkanki kostnej, wycięciu resztek krążka między kręgowego oraz ewakuacji ropni i oczyszczeniu przetok. W przypadku ucisku na rdzeń kręgowy konieczne jest uwolnienie pod kontrolą wzroku. .

Czytaj dalej ZAPALENIE KRWIOPOCHODNE KOŚCI U DOROSŁYCH CZ. II

Przyczyny niedostosowania społecznego młodzieży

Mimo że wielu badaczy określa cechy charakterystyczne postaw świadczących o nieprzystosowaniu społecznym, to jednak nie ma zgody co do przyczyn tego zjawiska. Najogólniej można powiedzieć, że niedostosowanie społeczne „Najostrzejsze formy przybiera tam, gdzie najbardziej chwieją się tradycyjne struktury społeczne, a w ich miejsce nie wytworzyły się jeszcze nowe, które by zaspokoiły istniejące w społeczeństwie potrzeby (…). Występują tam, gdzie istnieją duże skupiska ludności poddane szybkim przemianom społecznym, a więc w większych miastach, okręgach przemysłowych itp. Szczególnie ważne (…) są środowiska niemal jednolicie młodzieżowe nie oparte na żadnej tradycji, mające charakter prowizoryczny. Sztuczność i tymczasowość takich tworów społecznych powoduje, że jednostki nie ukształtowane moralnie i nie dojrzałe do samodzielnego życia, będąc zdane wyłącznie na opinię swoich kolegów, a pozbawione autorytetu i zorganizowanej kontroli ze strony starszych, zatracają wszelkie hamulce”1.

Czytaj dalej Przyczyny niedostosowania społecznego młodzieży

Młodzież czuje się samotna

Potrzeba samodzielności nie znajduje od razu odpowiednich dróg dla swego wyrażenia i realizacji. Młodociany pragnie, aby go traktować jako dorosłego, czuje się skrępowany opieką i nakazami dorosłych, zwłaszcza gdy mu się wydaje, że jest to opieka przesadna i nieuzasadniona. Częstokroć buntuje się przeciw zarządzeniom. Niejednokrotnie dochodzi na tym tle do ostrych starć, opuszczania domu rodzinnego i prób samodzielnego życia. Reakcje te powstają nawet wobec osób najlepiej życzących młodocianemu, ale nie znajdujących właściwej drogi postępowania. Duże znaczenie ma w tym przypadku umiejętność uzasadnienia poglądów i dyrektyw postępowania. Jednocześnie młodociany odczuwa silnie potrzebę oparcia się na kimś, kto rozumiałby jego przeżycia i konflikty.

Czytaj dalej Młodzież czuje się samotna

ZAKAŻENIA PRZEWODU POKARMOWEGO CZ. II

Do zakażeń wirusowych występujących po wszystkich rodzajach przeszczepu narządowego należy zapalenie jelit spowodowane przez CMV, najczęściej w przebiegu uogólnionej postaci choroby (11). Występują bóle brzucha, biegunka i krwawienia spowodowane owrzodzeniami na całym odcinku przewodu pokarmowego. Zakażenie wirusem HSV może być przyczyną owrzodzeń i krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. W leczeniu swoistym jak w innych postaciach choroby stosuje się gancyklowir i acyklowir.

Czytaj dalej ZAKAŻENIA PRZEWODU POKARMOWEGO CZ. II

Ciało ludzkie a ciepło

Przede wszystkim na myśl przychodzi ciepło. Ciepło przynoszone za pomocą przewodnictwa, czyli drgań atomów ciała stałego, ale także przekazywane fotonami promieniowania podczerwonego. Dla obu rodzajów niszczącego działania skóra nie posiada czujników, wszystko dzieje się na drodze pozare- ceptorowej. W efekcie kumulowanie się niewielkich porcji ciepła organizm wchłania dużą dawkę energii, która wchłaniana jest na drodze niemetabolicznej.

Czytaj dalej Ciało ludzkie a ciepło