Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Portal - Warszawa i Poznań!
przeglądanie Kategoria

Medycyna i Zdrowie

Stosunkowo łatwo daje się zaobserwować zewnętrzne fizjologiczne objawy uczuć lub wzruszeń. Ujawniają się one bądź w mimice i gestach, to znaczy w wyrazie twarzy i zachowaniu, blednięciu lub czerwienieniu się, jak też w pewnych procesach wewnętrznych. Uczucia odbijają się w mimice twarzy. Człowiek…
Czytaj więcej...

Nerwicowe oczekiwania – dalszy opis

W nerwicy jest to znacznie trudniejsze, gdyż główną rolę odgrywają oczekiwania, z których nie zdajemy sobie w pełni sprawy. Na ich nasilenie i rodzaj wpływają nie spełnione pragnienia i nie rozwiązane konflikty, których początki tkwić mogą…

Młodzież a problematyka trzeźwości

Problematyką trzeźwości można zainteresować młodzież działającą w amatorskim ruchu artystycznym. Amatorskie kluby filmowe zrealizują filmy poświęcone tematyce przeciwalkoholowej, radiowęzły - audycje dźwiękowe, teatry i kabarety przygotują…

Rodzice alkoholicy

Jedną z przyczyn picia alkoholu na zabawach tanecznych jest wielogodzinna nuda, której nie rozwiązuje taniec ani nawet nakryty stół. Uczestnicy zabawy chcą mieć czego s 1 u c h a ć, na co patrzeć io czym rozmawiać. Wynika stąd konieczność…