Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Portal - Warszawa i Poznań!
Porównajmy dzieciństwo Marii z dzieciństwem przebiegającym w innej rodzinie, w której wszystko układało się jak najlepiej. Zarówno członkowie rodziny, jak i postronny obserwator podaliby ją jako przykład zgody i harmonii. Tak było w rodzinie Bożeny.
Czytaj więcej...

Zapalenie płuc CMV

Występowanie zależy od rodzaju przeszczepu, stosowanych leków i intensywności immunosupresji. U chorych po przeszczepieniu nerki odsetek zapalenia płuc CMV zmniejszył się z 15% do 2,6% po wprowadzeniu cyklosporyny i małych dawek prednisonu…

MONOBAKTAMY I ICH ZASTOSOWANIE

U chorych z niewydolnością nerek okres półtrwania aztreonamu przedłuża się i wynosi 3,4, 7,9 i 8,4 h, u chorych z klirensem kreatyniny odpowiednio 47 ml/min, 8 ml/min i z anurią. Hemodializa skraca okres półtrwania aztreonamu z 8 do około…

Wychodzenie z nerwicy

W tym czasie miała najsilniejsze dolegliwości, w końcu z tego powodu wycofała się z pracy w samorządzie. Natomiast w grach i zabawach towarzyskich, na wieczorkach tanecznych Bożena sprawiała wrażenie zupełnie zdrowej. Najnaturalniejsza…

Nie tylko choroba

Jest chyba oczywiste, że jeśli mąż lub żona choruje, powstaje dla obojga wiele nieprzyjemnych problemów. Chcąc im zaradzić, odwołują się do lekarza. Leczeniu poddawana jest osoba chora, na niej skupia się zainteresowanie, a małżonek służy…

POCHODZENIE UCZUĆ CZ. II

Stosunkowo łatwo daje się zaobserwować zewnętrzne fizjologiczne objawy uczuć lub wzruszeń. Ujawniają się one bądź w mimice i gestach, to znaczy w wyrazie twarzy i zachowaniu, blednięciu lub czerwienieniu się, jak też w pewnych procesach…

Nerwicowe oczekiwania – dalszy opis

W nerwicy jest to znacznie trudniejsze, gdyż główną rolę odgrywają oczekiwania, z których nie zdajemy sobie w pełni sprawy. Na ich nasilenie i rodzaj wpływają nie spełnione pragnienia i nie rozwiązane konflikty, których początki tkwić mogą…