Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny pracy. Portal - Warszawa i Poznań!
miesięczne archiwum

Sierpień 2017

Po wszczepieniu sztucznych zastawek i innych protez w operacjach naprawczych wad serca sama obecność protezy wewnątrzsercowej jest głównym czynnikiem ryzyka zapalenia wsierdzia. Procesem zapalnym częściej jest objęta sztuczna zastawka wszczepiona w ujście aortalne, a ryzyko zakażenia wzrasta po…
Czytaj więcej...

Świadomy wybór drogi życiowej

Pełny wykaz wszystkich form instytucji prowadzących pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą oraz szczegółowe omówienie ich działalności jest zawarte w pracach R. Wroczyńskiego: Wychowanie poza szkołą. Warszawa 1968 i K. Przecławskiego:…

Wychowanie a nerwica – dalszy opis

Powróćmy teraz znów do dzieciństwa, do rodziny Andrzeja, w której reprezentantem surowych zasad wychowawczych był ojciec. ANDRZEJ mieszkał z rodziną w małym miasteczku Miał starszą o dwa lata siostrę i o cztery lata młodszego brata. Ojciec…

Czym jest pamięć uczuć

Nie tylko wrażenia, to jest odzwierciedlenie poszczególnych cech przedmiotów, ale i spostrzeżenia całych przedmiotów wywołują mniej lub bardziej wyraźne uczucia. Szczególnie silne występują uczucia wobec ludzi i przedmiotów, z którymi…

ZAKAŻENIA BRZUSZNE CZ. II

Wirusowe zapalenie wątroby (HBV i CMV) nie występuje częściej niż po przeszczepieniu innych narządów, ale jest chorobą o ciężkim przebiegu klinicznym, złym rokowaniu i dużej śmiertelności (17).

ZAKAŻENIA W KARDIOCHIRURGII CZ. II

Różnicowanie zapalenia wsierdzia na podstawie etiologii i obecności procesu na naturalnych czy sztucznych zastawkach uwzględnia różnice w postaci klinicznej, leczeniu i rokowaniu. Częstość występowania choroby po operacji zastawek wynosi 1…